FAQs Complain Problems

समाचार

गाउ‌ंपालिकाको नया‌ँ भवन

Read More

देशकै एक मात्र पहाड फोडेर बनेको बुद्धको मुर्ती

Read More

रिसाङ्खु छ्योलुङ गुम्बा

Read More

सुन्दर मुलखर्कमा सुनकोशी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

सुनकोशी गाउँपालिका डम्फु पार्क

Read More

सुनकोशी गाउँपालिका कटुञ्जे मा.वीको भवन

Read More

कोषाहाट बजार सुनकोशी ९

Read More

जन प्रतिनिधि

सुनकोशी गाउँपालिका
अध्यक्ष
सुनकोशी गाउँपालिका
उपाध्यक्ष

कर्मचारी विवरण

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
शाखा अधिकृत (शिक्षा)
लेखा अधिकृत
स्वास्थ्य संयोजक
इन्जिनियर
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
योजना शाखा प्रमुख
कृषि साखा प्रमुख
सहायक पशु चिकित्सक